Direktor

Prim. Dr Suzana Sokolović – Begić

Pomoćnik direktora za bolničku zdravstvenu zaštitu

Prim. Dr Naser Macić

Glavni tehničar bolnice

Sokolović Edin

Sekretarica