Vlada HNK Rješenjem broj: 01-102-2650/17 od 23.11.2017. godine izvršila je konačno imenovanje Upravnog odbora JU Opća bolnica Konjic. Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora izvršeno je na osnovu raspisanog javnog oglasa, obavljenog intervjua i vrednovanja prijavljenih kandidata.
Upravni odbor ima 5 ( pet ) članova i čine ga :

⦁ Prim.prof.dr.sc. Zdrinko Brekalo, predsjednik – predstavnik Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite
⦁ Zehra dr. Halilović, član – predstavnik osnivača
⦁ Muhamed Mravović, član – predstavnik osnivača
⦁ Emil Bakoš, član – predstavnik ustanove
⦁ Lepara dr. Dženan, član – predstavnik ustanove

Direktor

Odlukom Upravnog odbora JU Opća bolnica Konjic broj: U.O.02-13-311/2019 od 20.11.2019. godine na koju je Ministarstvo zdravastva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž dalo saglasnost broj: 06-02-39-2477-1/18 od 17.10.2019. godine, na mandatni period od 4 godine za direktora JU Opća bolnica Konjic izabrana je Prim. Sokolović-Begić dr. Suzana.