TENDERI

PREUZMI DOKUMENT
DATUM
                                                                                                             OPIS
17.07.2018
Odluka o izboru najpov.ponuđača-Kancelarijski materijal
17.07.2018
Izvještaj o provedenom  postupku JN - kancelarijski materijal
17.07.2018
Odluka o izboru najpov.ponuđača-održavanje softvera RGB Renovatio
03.08.2018
Izvještaj o provedenom postupku JN - Gorivo i mazivo
03.08.2018
Izvještaj o provedenom postupku JN - Antidekubitalni madrac
03.08.2018
Izvještaj o provedenom postupku JN - RGB renovatio
03.08.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-RTG filmovi
24.09.2018
Obavještenje o nabavci - Mrki ugalj
24.09.2018
Odluka o izboru najpov.ponuđača-Elektroradovi
24.09.2018
Odluka o izboru najpov.ponuđača-Revizija
30.10.2018
Izvještaj o provedenom postupku JN- Elektroradovi
30.10.2018
Izvještaj o provedenom postupku JN- Revizija FI za 2017.g
07.11.2018
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Medicinske uniforme
19.01.2019
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača LOT 3- Anestetici
19.01.2019
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača LOT 2- Infuzije
19.01.2019
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača LOT 1- Lijekovi
22.02.2019
Obavještenje o dodjeli ugovora-infuzije
22.02.2019
Obavještenje o dodjeli ugovora-anestetici
22.02.2019
Izvještaj o provedenom postupku JN-dijal.aparat[1]
22.02.2019
Izvještaj o provedenom postupku JN-dijal.aparat
22.02.2019
Odluka o izboru najpov.ponuđača-Aparat za dijalizu
01.03.2019
Javni poziv za nabavku  pravnih usluga u 2019. godini
01.03.2019
Javni poziv za nabavku  usluga hotelskog smještaja u 2019. godini
01.03.2019
Javni poziv za nabavku  usluga stručnog usavršavanja u 2019. godini
01.03.2019
Javni poziv za nabavku restoranskih usluga u 2019. godini
12.03.2019
Obavještenje o dodjeli ugovora - Lijekovi
12.03.2019
 Konkurentski postupak -nabavka mesa za bolničku kuhinju
12.03.2019
ISPRAVKA I IZMJENA  Javnog oglasa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Opća bolnica Konjic, objavljenog 05.03.2019. godine
26.03.2019
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka hljeba i peciva za bolničku kuhinju
26.03.2019
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka mesa za bolničku kuhinju
04.04.2019
TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU REAGENSA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA BIOHEMIJSKU LABORATORIJU
04.04.2019
IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU REAGENSA I POTROŠNOG MATERIJALA ZA BIOHEMIJSKU LABORATORIJU
10.05.2019
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Reagensi za ABS i minerale-RADIOMETAR ABL 80 FLEX
10.05.2019
ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Reagensi i potrošni materijal za imunohemijski analizator-ACCESS BECKMAN COULTER
10.05.2019
ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Usluga osiguranje vozila
10.05.2019
ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku Ortopedskog materijala