TENDERI

PREUZMI DOKUMENT
DATUM
                                                                                                             OPIS
05.06.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -  Reagensi za laboratoriju LOT 2
05.06.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -  Reagensi za laboratoriju LOT 1
08.07.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-kontrastna sred
08.07.2019
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača-Lot 4
08.07.2019
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača-Lot 3
08.07.2019
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača-Lot 2
08.07.2019
Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača-Lot 1
15.07.2019
Odluka o izboru najpov.ponuđača-održavanje softvera RGB Renovatio
15.07.2019
Odluka o izboru najpov.ponuđača-Laboratorijski reagensi
15.07.2019
Odluka o izboru najpov.ponuđača-interventno i redovno održavanje
17.10.2019
Javni oglas za prijeme u radni odnos
17.10.2019
Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas
17.10.2019
Odluka o imenovanju konkursne komisije
24.10.2019
Izvještaj o provedenom postupku JN - RGB renovatio
24.10.2019
Izvještaj o provedenom postupku JN - Laboratorijski reagensi
24.10.2019
Izvještaj o provedenom postupku JN - Interventno i redovno održavanje opreme
24.10.2019
Izvještaj o provedenom postupku JN - ECG aparat
24.10.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-mrki ugalj
30.10.2019
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DODJELE UGOVORA ZA USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA .
20.12.2019
Javni poziv za dostavljanje ponuda za iznajmljivanje multifunkcionalnog kopir-printer aparata
24.12.2019
Poziv za dostavu zahtjeva za učestvovanje u pregovaračkom postupku nabavke
24.12.2019
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača pregovarački postupak bez objave obavještenja
03.02.2020
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku hemodijaliznih aparata
27.02.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 2
27.02.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - LOT 1
12.03.2020
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020 godinu.
17.03.2020
Javni poziv-hotelski smještaj
17.03.2020
Javni poziv-pravne usluge
17.03.2020
Javni poziv-restoranske usluge
17.03.2020
Javni poziv- stručno usavršavanje
08.05.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -
08.05.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -
08.05.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -
08.05.2020
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka mesa