Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – instalacija RTG aparata

Datum: 02.07.2021

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – osiguranje vozila

Datum: 18.06.2021

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – servisiranje vozila

Datum: 18.06.2021

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – hljeb i pecivo za bolničku kuhinju

Datum: 10.06.2021

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kancelarijski materijal

Datum: 10.06.2021

Preuzmi dokument

Obavještenje o nabavci – Usluge popravaka i održavanja vozila

Datum: 04.06.2021

Preuzmi dokument