Dobro došli
JU "Opća bolnica" Konjic

Opća Bolnica je zdravstvena ustanova koja obavlja djelatnost dijagnostike,liječenja,medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege bolesnika, te osigurava boravak i prehranu bolesnika.

Pročitaj više

Novosti

Sve novosti

Tenderi

Svi tenderi

Tenderska dokumentacija za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku medicinskog potrošnog materijala

Datum: 14.10.2020

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vreće za smeće

Datum: 12.10.2020

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Materijal za održavanje čistoće

Datum: 12.10.2020

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Reagensi za laboratoriju LOT 1

Datum: 05.06.2020

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Reagensi za laboratoriju LOT 2

Datum: 05.06.2020

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka mesa

Datum: 08.05.2020

Preuzmi dokument