Broj i struktura zdravstvenih radnika zaposlenih u zdravstvenoj djelatnosti predstavljaju značajan faktor porasta kvaliteta zdravstvenih usluga, dostupnosti zdravstvene usluge korisniku i, uopšte, povećanja nivoa standarda zdravstvene zaštite.Bolnica ima 308 uposlenika, od čega 48 doktora medicine (29 specijalista),  7 stomatologa (2 specijalista), 13 viših medicinskih tehničara, s odnosom medicinskog i nemedicinskog osoblja 3,5:1.