Adresa:

JU Opća bolnica Konjic
Bolnička b.b.
88400 Konjic

E-mail:

[email protected]

Centrala bolnice:

036 712-521

Sekretarica direktora:

tel. 036 712-511
Fax:036 712-519

Identifikacioni broj ustanove:

4227883290002

Žiroračun:

306 000 283 693 9570 kod Addiko -Bank