Vlada HNK Rješenjem broj: 01-102-2650/17 od 23.11.2017. godine izvršila je konačno imenovanje Upravnog odbora JU Opća bolnica Konjic. Izbor i imenovanje članova Upravnog odbora izvršeno je na osnovu raspisanog javnog oglasa, obavljenog intervjua i vrednovanja prijavljenih kandidata.
Upravni odbor ima 5 ( pet ) članova i čine ga :

⦁ Prim.prof.dr.sc. Zdrinko Brekalo, predsjednik – predstavnik Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite
⦁ Zehra dr. Halilović, član – predstavnik osnivača
⦁ Muhamed Mravović, član – predstavnik osnivača
⦁ Emil Bakoš, član – predstavnik ustanove