U proteklom periodu, Odjel za izolaciju je opravdao svoje postojanje, te nadmašio očekivanja u pogledu kvaliteta pružanja usluga. Trenutno se nalazimo u trećem valu pandemije, te se usljed općeg pogoršanja situacije i povećanog broja pacijenata dogodilo da su kapaciteti Odjela popunjeni. Uspjeli smo proširiti kapacitet odjela za nekoliko mjesta, tako da građanima neće biti uskraćena medicinska njega. Zahvaljujući donacijama vakcina, uspjeli smo vakcinisati i manji dio osoblja, iako je broj doza nedovoljan za potpuno neometan rad jednog dijela službi.

Ovim putem se želimo zahvaliti donatorima koji su materijalno podržali osnivanje ovog odjela, te nam na taj način omogućili poboljšanje usluga pacijentima. S obzirom na situaciju sve vrste donacija su nam dobrodošle, prije svega potrošni materijal (maske, rukavice, ostala zaštitna oprema). Pozivamo sve potencijalne donatore da nam pomognu u nabavci prijeko potrebnih regulatora protoka za medicinski kisik – P4 šinski dozator kisika (0-15 lit/min), te ovlaživača kisika za šinski dozator kisika, te dozatora za boce sa kisikom, što bi omogućilo još bolji kvalitet usluge.