Stacionarni dio bolnice se sastoji od 4 odjeljenja (interno, dječje, ginekološko s porodilištem i hirurško) na ukupnom iskoristivom prostoru od oko 4000 m2 i s ukupnim smještajnim kapacitetom od 75 postelja.Hirurško odjeljenje bolnice objedinjuje sve hirurške discipline (opšta hirurgija, urologija, ginekologija i traumatologija). U sklopu hirurškog odjela funkcionira operativni trakt sa 3 operacione sale koje su zadovoljavajuće opremljene, tako da se danas rade gotovo sve vrste operativnih zahvata iz opšte hirurgije, a dobrim dijelom i iz ginekologije, urologije i traumatologije.

Rade se i endoskopske operacije sa dijagnostikom iz opšte hirurgije i ginekologije. Godišnje se u prosjeku uradi oko 400 velikih operativnih zahvata.U bolnici funkcionira dobro opremljeni dijagnostički trakt sa UZV, Rtg i CT dijagnostikom.U sklopu laboratorija radi se kompletna laboratorijska dijagnostika, osim mikrobiologije.