Direktor

Lepara dr Dženan

Pomoćnik direktora za bolničku zdravstvenu zaštitu

Prim. dr Naser Macić

Glavni tehničar bolnice

Sokolović Edin

Sekretarica