Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – hljeb i pecivo za bolničku kuhinju

Datum: 02.07.2024

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Meso za bolničku kuhinju

Datum: 26.06.2024

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Gorivo za motorna vozila

Datum: 24.05.2024

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Urološka endoskopska oprema Lot 1 i Lot 2

Datum: 24.05.2024

Preuzmi dokument

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Medicinski potrošni materijal Lot 23, 25, 33 i 26

Datum: 13.05.2024

Preuzmi dokument

Odluke o poništenju postupka dodjel ugovora Medicinski potrošni materijal Lot 18, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 29, 30, 31 i 34

Datum: 13.05.2024

Preuzmi dokument