Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđa – Medicinski kisik

Datum: 04.04.2024

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđa – Medicinski kisik

Datum: 03.04.2024

Preuzmi dokument

Odluke o poništenju postupaka Javne nabavke

Datum: 29.03.2024

Preuzmi dokument

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Lot 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i odluke o poništenju postupka dodjele ugovora – Lot 2, 3

Datum: 05.01.2024

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge procjene sigurnosti radnih mjesta

Datum: 08.12.2023

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ID kartice i serumi za transfuziju, Lot1 i Lot 2

Datum: 13.10.2023

Preuzmi dokument