Tenderi

Odluka o prihvatanju ponude – nabavka med. opreme za OP salu

Datum: 03.10.2023

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Ugalj

Datum: 03.10.2023

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najboljeg ponuđača – servis autoklava Lot 1 i Lot 2

Datum: 26.09.2023

Preuzmi dokument

Odluka o prihvatanju ponude – usluge revizije za 2023. godinu

Datum: 26.09.2023

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – održavanje softverskog sistema u Kabinetu za Transfuziju

Datum: 13.09.2023

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – zbrinjavanje medicinskog otpada

Datum: 13.09.2023

Preuzmi dokument