Želimo se zahvaliti svima Vama koji ste na bilo koji načun uzeli učešće u borbi protiv koronavirusa i bez kojih bi ova borba bila itekako otežana, ako ne i nemoguća. Veliko HVALA svim našim donatorima!

Spisak donacija:

Broj i vrsta zaprimljene opreme-skladište 1

Donacija – finansije

Broj i vrsta zaprimljene opreme bolnička apoteka