Dobro došli
JU "Opća bolnica" Konjic

Opća Bolnica je zdravstvena ustanova koja obavlja djelatnost dijagnostike,liječenja,medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege bolesnika, te osigurava boravak i prehranu bolesnika.

Pročitaj više

Novosti

Sve novosti

Tenderi

Svi tenderi

Obavještenje o nabavci – lijekovi

Datum: 22.05.2023

Preuzmi dokument

Obavještenje o nabavci – hljeb i pecivo

Datum: 22.05.2023

Preuzmi dokument

Obavještenje o nabavci – meso za bolničku kuhinju

Datum: 22.05.2023

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – gorivo za motorna vozila

Datum: 11.05.2023

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Reagensi za RTG ispitivanja

Datum: 28.04.2023

Preuzmi dokument

Odluke o poništenju postupka nabavke – Medicinski potrošni materijal Lot 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 i 28

Datum: 19.04.2023

Preuzmi dokument