Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sanitetski materijal Lot 8

Datum: 08.03.2023

Preuzmi dokument

Odluka o prihvatanju ponuda – Servisiranje aparata u laboratoriji

Datum: 08.03.2023

Preuzmi dokument

Obavještenje o nabavci usluge izrade projekta rekonstrukcije kotlovnice

Datum: 08.03.2023

Preuzmi dokument

Odluka o prihvatanju ponude – Održavanje web stranice

Datum: 08.03.2023

Preuzmi dokument

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – usluge projektovanja rekonstrukcije kotlovnice

Datum: 20.02.2023

Preuzmi dokument

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača Medicinski potrošni materijal Lotovi 7, 10, 11 i 22

Datum: 17.02.2023

Preuzmi dokument