Tenderi

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača-medicinska oprema, Lot 1 i Lot 2

Datum: 24.08.2023

Preuzmi dokument

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Dezinfekciona sredstva, Lot 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8

Datum: 23.08.2023

Preuzmi dokument

Odluka o prihvatanju ponude- Servisiranje vozila

Datum: 23.08.2023

Preuzmi dokument

Odluka o poništenju postupka- Dezinfekciona sredstva, Lot 3

Datum: 23.08.2023

Preuzmi dokument

Obavještenje o nabavci-Hirurški konci

Datum: 23.08.2023

Preuzmi dokument

Obavještenje o nabavci- Sakupljanje, prevoz i zbrinjavanje medicinskog otpada

Datum: 23.08.2023

Preuzmi dokument