Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Ugalj

Datum: 03.10.2023

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najboljeg ponuđača – servis autoklava Lot 1 i Lot 2

Datum: 26.09.2023

Preuzmi dokument

Odluka o prihvatanju ponude – usluge revizije za 2023. godinu

Datum: 26.09.2023

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – održavanje softverskog sistema u Kabinetu za Transfuziju

Datum: 13.09.2023

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – zbrinjavanje medicinskog otpada

Datum: 13.09.2023

Preuzmi dokument

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Prehrambeni artikli za bolničku kuhinju – Lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15

Datum: 30.08.2023

Preuzmi dokument