Tenderi

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Medicinski potrošni materijal Lot 29, 18, 4, 3, 2, 24,

Datum: 19.04.2023

Preuzmi dokument

Obavještenje o nabavci- Kontrasna sredstva za RTG ispitivanja

Datum: 06.04.2023

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Iznajmljivanje kopir-printer aparata

Datum: 06.04.2023

Preuzmi dokument

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Usluga projektovanja rekonstrukcije kotlovnice

Datum: 30.03.2023

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluge transfuzije

Datum: 28.03.2023

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sanitetski materijal Lot 6 i Lot 7

Datum: 22.03.2023

Preuzmi dokument