Opća bolnica Konjic je u funkciju stavila moderan sistem za centralni kisik, koji omogućuje efikasniji i sigurniji dovod medicinskog kisika neophodnog za pacijente. Do puštanja u rad ovog sistema, medicinski kisik se do pacijenata dopremao u bocama, te je održavanje dotoka dovoljne količine kisika, naročito životno ugroženim pacijentima, bilo znatno manje efikasno, te je uvijek postojala opasnost od nestašice kisika. Naročit problem je bio to što je jedna boca bila ograničena na jednog pacijenta, dok sa novim sistemom svi pacijenti mogu biti istovremeno na potpori kisikom. Sa pojavom pandemije COVID-19, pojavila se i povećana potreba za kisikom, te je postalo jasno da je ovaj sistem od vitalnog značaja za pacijente hospitalizirane u Općoj bolnici Konjic, te su uprkos teškoj finansijskoj situaciji izdvojena značajna finansijka sredstva da se djelimično pusti u funkciju. 

Za pravilno funkcioniranje sistema za centralni kisik neophodni su i regulator protoka za medicinski kisik – P4 šinski dozator kisika (0-15 lit/min) te  ovlaživač kisika za šinski dozator kisika. Ova dva uređaja osiguravaju kontrolu nad protokom kisika koji dolazi do pacijenata, kao i njegov kvalitet.

Nažalost, zbog teške finansijske situacije i visokih cijena ovih uređaja, Opća bolnica Konjic nije u mogućnosti da finansira nabavku dvadeset dozatora i ovlaživača koji su potrebni za funkcionisanje sistema. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane donatore da podrže nabavku navedenih uređaja. 

Ako se porede materijalno tehnički i ljudski resursi za suzbijanje posljedica pandemije kojima raspolažemo danas u odnosu na vrijeme njenog početka, može se konstatirati da je sada situacija dosta povoljnija, ali da nam predstoji dosta posla na jačanju kapaciteta kojima raspolažemo, što u našim uslovima predstavlja imperativ i pitanje koje može biti od životne važnosti za građane. U takvoj situaciji smatramo da je jedini ispravan i profesionalan pristup na suzbijanju pandemije na prostoru koji pokriva naša ustanova baziran na jačanju sopstvenih kapaciteta kroz dodatno materijalno-tehničko opremanje i kadrovsko jačanje, u punoj saradnji sa nadležnim institucijama HNK. Iako će nabavka značajnog dijela opreme u krajnje nepovoljnim finansijskim uslovima biti inicirana kroz programe opremanja preko nadležnih ministarstava u Mostaru, očekujemo da će i ubuduće dio specijalističke opreme neophodne za suzbijanje pandemije biti dostupan kroz donacije privrednih subjekata, organizacija i pojedinaca iz zemlje i inostranstva, koji su nas i do sada podržavali. 

Medicinsko i tehničko osoblje zaduženo za neposrednu borbu protiv pandemije će i dalje činiti maksimalne napore ne štedeći sebe, ali efekti našeg rada bi uz modernu opremu biti neuporedivo veći, od čega će korist imati svi oni koji su sticajem okolnosti oslonjeni na usluge koje im pružamo.