Tenderi

Tenderska dokumentacija za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku medicinskog potrošnog materijala

Datum: 14.10.2020

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – vreće za smeće

Datum: 12.10.2020

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Materijal za održavanje čistoće

Datum: 12.10.2020

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Reagensi za laboratoriju LOT 1

Datum: 05.06.2020

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Reagensi za laboratoriju LOT 2

Datum: 05.06.2020

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka mesa

Datum: 08.05.2020

Preuzmi dokument