Tenderi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Reagensi za laboratoriju LOT 1

Datum: 05.06.2020

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Reagensi za laboratoriju LOT 2

Datum: 05.06.2020

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka mesa

Datum: 08.05.2020

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Datum: 16.07.2020

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača –

Datum: 08.05.2020

Preuzmi dokument

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača –

Datum: 08.05.2020

Preuzmi dokument